Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana 2022 Import rebut: 26.800€.